Amap Charta

Charta

A Tagokkötelezik magukat arra, hogy tartják magukat az AMAP Charta pontjaihoz.

 

  1. A kölcsönös segítség alapelve 

Megvalósul: az AMAP-ok is a puszta kereskedelmi kapcsolatokon túlmutató, megértésre és

szolidaritásra törekvő, már-már baráti szálakra építenek mind a gazda-fogyasztó (egymás

problémáinak meghallgatása és figyelembevétele, párbeszéd, proaktív gondolkodásmód),

mind a fogyasztó-fogyasztó (termék megosztás és csere, tapasztalatok és információk

megosztása), de végső soron a gazda-gazda (egymás kisegítése, támogatása,

információáramoltatás, tudáscsere) viszonylatában is.

 

  1. A tervszerű gazdálkodás alapelve 

Megvalósul: az általunk meglátogatott gazdaságok nagy változatosságban és a

(fenntarthatóság keretein belül)lehető legnagyobb mennyiségben termelnek zöldségféléket. A

fejlett kertkultúra miatt mindent megterveznek előre, figyelembe véve (megint, amennyire

lehet, mert végső soron a gazda szaktudása a döntő) a fogyasztók meglátásait, igényeit,

kéréseit. Ezeket az új szezonra való készülés jegyében monitorozzák.

 

  1. A termékek elfogadásának alapelve

Megvalósul: a fogyasztók elfogadják azt, amit kapnak – ennek tudatában lépnek be a körbe.

Az adott kosarak tartalma fontos részét képezik élelmiszereiknek, ami a szezonalitás miatt

nagy szemléletformáló erővel is bír. Ami nem kell, azt lehetőség szerint elcserélik,

elajándékozzák, amit pedig hiányolnak, azt elcserélik, megvásárolják, vagy épp megtermelik

maguk.

 

  1. Az árak kölcsönös előnyök alapján történő meghatározásának alapelve

Megvalósul: az AMAP-ok árai jóval a hasonló minőségű áruk piaci árai alatt vannak.

Mindemellett a fogyasztók számára bár fontos az ár, mégsem ez az elsődleges, így az árakat a

termelési költségek és nem a piaci árak alapján határozzák meg. A fogyasztókat sokkal jobban

motiválja az áru minősége és hozzáadott értéke, amiért adott esetben a piaci árnál magasabb

árat is hajlandóak lennének megadni.

 

  1. A baráti kapcsolatok elmélyítésének alapelve

Megvalósul: a fogyasztók és a gazdák is teljesen nyitottak egymás iránt. Hetente legalább

egyszer, az átvételek alkalmával alkalmuk nyílik az egymással való találkozásra, itt élő

párbeszédet folytatnak. Ezen kívül rendszeresen a gazdaságban tartott alkalmak, lehetőség

van önkéntes munka végzésére. A fogyasztók azzal, hogy részt kapnak az átvételek és az

esetleges szervezeti ügyek lebonyolításában/menedzselésében nagyobb felelősségre tesznek

szert, s mindazonáltal egymást is megismerik.

 

  1. A saját elosztási rendszer alapelve

Megvalósul: az AMAP-ok esetében az átvételi pont vagy a gazdaság területén van, ahol

kosaraikat a megadott időben felveszik a vásárlókör tagjai, vagy valahol másutt, ahova a

gazda dolga elszállítani. Külső szállítókat tehát nem iktatnak közre.

 

  1. A demokratikus vezetés alapelve

Megvalósul: az intézményesült AMAP-ok esetében a szervezetek egyenjogú tagjai a

fogyasztók és a termelők. Az általunk megismert egyik esetben (Olivades) az is előfordult,

hogy az egyesület vezetőségében nem is kaptak helyet a termelők, így a döntések

meghozatalában is nagyobb lehetőséget kaptak a fogyasztók. Mindazonáltal a termelők eleve

jobb pozícióban vannak, amivel viszont meglátásunk szerint nem élnek vissza, s

messzemenőkig igyekeznek figyelembe venni a fogyasztói oldal igényeit, lehetőségeit.

 

8 A folyamatos tanulás alapelve

Megvalósul: a gazdák helyzetük és nyitottságuk miatt folyamatosan készek a más gazdáktól

való tanulásra (találkozók, új fajták, szakirodalom stb.), a fogyasztók pedig vérmérsékletüktől

függően vehetnek részt a gazdaság életében és képezhetik magukat a mezőgazdaság területén.

Utóbbiak a kosárban lévő termékek miatt egyébként is folyamatos tanulásra kényszerülnek:

meg kell tanulniuk ezekkel élni.

 

  1. A megfelelő csoportnagyság alapelve

Megvalósul: minden gazdaság számot vet, mit tud megtermelni, és az hány vásárlói egység

(kosár) számára elegendő, illetve hány kosár kell a gazdaság fenntartásához, eredményes

működtetéséhez.. Az új szezon kezdetekor számolnak az átlagos

lemorzsolódási rátával, az új érdeklődők számára pedig várólistát tartanak fent. A maximumot

azonban nem lépik túl, inkább más AMAP-okba irányítják a vásárlókat. Mivel

elosztópontra szállítanak vásárlói csoportokként, a vásárlók egyébként is kisebb területi

egységenként szerveződnek, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy egy-egy ellátási terület

nagyon megnőne.

 

  1. A folyamatos fejlődés alapelve

Megvalósul: az AMAP tipikus tanuló szervezet. Mind a termelők, mind a fogyasztók arra

törekednek, hogy kapcsolatukat optimalizálják, valamint, hogy megvalósítsák azokat az

elveket, amelyek mentén az AMAP szerveződött (kistermelő gazdaság fenntartása,

ökologikus gazdálkodás stb.).